Meteen naar de inhoud

Neurochirurgisch Noodgeval2

Een indicatie voor neurochirurgische interventie na trauma, bloeding en/of ruimte innemend proces moet zo snel mogelijk gesteld worden. Interventie dient zo snel mogelijk plaats te vinden.

Stabilisatie en transport door een lokaal team kan dus noodzakelijk zijn.

1. Opvang

1. Bij trauma: Opvang volgens trauma protocol met trauma team
2. CT scan: Mogelijk neurochirurgische interventie nodig?
3. Overleg (liefst simultaan) met regionaal PICU team (advies stabilisatie en transport) &
(kinder-)neurochirurg (indicatie, urgentie en locatie van de interventie).
4. Bespreek wie en hoe er getransporteerd gaat worden

Opties zijn: A. Lokaal team (snelst), B. MMT (heli), C. PICU

4. Intubatie op indicatie (blijf herbeoordelen):

GCS < 8 (of snelle daling)

Tekenen van inklemming (Bradycardie, hypertensie en/of apneus).

Pupil anisocorie

Onveilige luchtweg of respiratoire insufficientie anderszins

2. Neuroprotectieve Maatregelen

1. Intubeer (bescherm CWK indien nog niet vrijgegeven)
2. Hoofdeinde op 30 graden (anti-Trendelenburg)
3. Sedeer diep (morfine/midazolam), voeg spierverslapping toe (zie Medicatie)
4. Beadem tot normale PaCO2 (4.6-5.0 kPa) of EtCO2 (4.0-5.0 kPa), Saturatie >94%
5. Optimaliseer de cerebrale perfusie bij verhoogde intracraniële druk.

Cerebrale Perfusie Druk (CPP) = Mean Systemische Bloeddruk (MAP) – Intracraniele Druk (ICP)


Haal MAP bloeddruk targets eventueel door inotropie/vasopressie (zie Circulatie)
<2 jaar> 60 mmHg
2-6 jaar> 70 mmHg
> 6 jaar> 80 mmHg
Bloeddruk Targets (MAP)
6. Start hyperosmolaire therapie

Voorkeur: Geef NaCl 3% (3-5 ml/kg in 10 minuten), herhaal tot serum Natrium boven 150 mmol/l is.
Alternatief: Mannitol 20% 0.25-0.5 g/kg.

7. Streef naar Normothermie (36.5-37.5)
8. Breng CAD in

3. Lokaal Transport

Snel transport is van vitaal belang. Indien bepaalde interventies (arterielijn, extra infuus) niet snel lukken, kies dan een sneller alternatief (NIBD, IO naald).

Ambulance

  • Spoedrit
  • Beademingsmachine van ambulance nodig

Team

  • Anesthesioloog
  • Verpleegkundige / Anesthesie Medewerker
  • Evt. Kinderarts

Bestemming

Patient

Voor doseringsadviezen zie Medicatie. Voor uitgebreide intubatie checklist zie Airway Checklist.

Luchtweg
Tapes & Schaar
Masker & Ballon
Tubes
Larynxmasker
Laryngoscoop & Blad
Guedell (Mayotube)
Medicatie
NaCl 3% of Mannitol
Vochtbolus
Sedatiebolus
(bijv Fentanyl)
Midazolam voor convulsies
Noodmedicatie (reanimatie)
Pompen
Analgesie
Sedatie
Verslapping
Inotropie/Vasopressie
Monitoring
Volledig
EtCo2
Arterielijn of NIBD
Telefoon