Meteen naar de inhoud

Beademing

previous arrow
1. Start Instellingen

Start Instellingen Beademing

Modus

• Modus: altijd drukgecontroleerd beademen (d.w.z. PC A/C, PC/SIMV, BiPAP)

I:E (Inspiratie:Expiratie)
&
Frequentie

Richtlijn Tinspiratoir als start instelling

• Neonaat 0.50 – 0.55 seconde
• Zuigeling 0.50 – 0.60 seconde
• Peuter/kleuter 0.60 – 0.75 seconde
• Oudere kinderen 0.75 – 1.0 seconde

Tinspiratoir nooit langer dan Texpiratoir.

Richtlijn frequentie als start instelling

• Neonaat 35 – 40 / minuut
• <1 jaar 30 – 35 / minuut
• 1 – 5 jaar 25 – 30 / minuut
• 5 – 12 jaar 20 – 25 / minuut
• >12 jaar 12 – 20 / minuut

• Start 5 – 8 cmH2O.
• Hogere PEEP kan nodig zijn.

• Start druk boven PEEP op 15 cmH2O
• Pas druk boven PEEP aan op geleide van streef teugvolume.
• Streef teugvolume 5 – 8 ml/kg. Voorkom teugvolume >10 ml/kg.

Overige

• Monitor altijd EtCO2, SpO2, 3-afleidingen ECG en bloeddruk.
• Zo snel mogelijk bloedgas (arterieel of capillair).
• Streef SpO2 92-97% indien PEEP <10 cmH2O en 88-92% indien PEEP ≥10 cmH2O.
• Streef EtCO2 4.5 – 6.5 kPa (35-45 mmHg). Hogere EtCO2 / PCO2 kan worden geaccepteerd zolang pH >7.25
• Zorg voor adequate analgosedatie.
• Overweeg spierverslapping bij hoge beademingsvoorwaarden. Het transport zal veelal onder spierverslapping geschieden.

2. Acute Troubleshooting
Volg het DOPE algoritme = Dislocatie, Obstructie, Pneumothorax, Equipment.
Dislocatie

Disclocatie: Tube endotracheaal maar selectief of tube niet (meer) endotracheaal.

• Verifieer nogmaals tube positie en diepte: thoraxexcursies, EtCO2 met curve, bilateraal ademgeruis.

• Overweeg tijdelijk van beademingsmachine af en met ballon op tube.

• Bij persisterende problemen en twijfel over positie (geen EtCO2 = malpositie) verwijder tube en ga terug naar masker/ballon beademing.

Obstructie

Obstructie: Geknikte tube of verstopte tube.

• Zuig tube uit met flexibele zuig (tubemaat-1 x 2Fr) en ontlucht de maag actief.

• Overweeg tijdelijk van beademingsmachine af en met ballon op tube.

Pneumothorax
 1. Overweeg pneumothorax, let vooral op bij asymmetrische thoraxexcursies en/of ademgeruis.
 2. Hypotensie of veneuze stuwing wijst op spanningscomponent.
 3. Diagnose: Klinisch, echo, transilluminatie, x-thorax.
 4. Acute Decompressie: Naald thoracocentese / thoracostomie in “triangle of safety” (zie tekening) = tepellijn/ laterale rand M. Pectoralis Major/ mediale rand M. Latissimus Dorsi .
 5. Daarna definitieve drainage plaatsing.
Equipment

• Apparatuur niet juist ingesteld, disconnectie, dysfunctie O2-toevoer beademingsmachine.

• Lekkage rond cuff?

• Overweeg tijdelijk van beademingsmachine af en met ballon op tube.

3. Lage Saturate (Oxygenatie)
Oxygenatie is afhankelijk van perfusie van longen, recruitment van alveoli en aanbod van FiO2.
DOPE algoritme = Dislocatie, Obstructie, Pneumothorax, Equipment
Lage Saturatie (<94%)
 1. Behandelbare oorzaak? DOPE voor direct behandelbare oorzaken. Verricht een adequaat bronchiaal toilet (goed uitzuigen).
 2. Indien teugvolumina < 5 ml/kg: Hoog druk boven PEEP (PAP) op t.b.v. teugvolumina.
 3. Indien geen effect: Hoog FiO2 op.
 4. Indien geen effect: Hoog PEEP stapsgewijs (maximum 10-12, in overleg hoger, pas op met verhogen bij bijv. astma) op en recruteer long.
 5. Indien geen effect: Verhoog frequentie en/of verleng inspiratietijd waarbij inspratietijd niet langer dan expiratietijd mag worden.
 6. Optimaliseer systolische bloeddruk voor leeftijd, zie Circulatie.
4. Hoog of Laag CO2 (Ventilatie)
Ventilatie is afhankelijk van het ademminuutvolume (frequentie x teugvolume).

Accepteer hoger pCO2 zolang pH > 7.25 is.
DOPE algoritme = Dislocatie, Obstructie, Pneumothorax, Equipment
Hoog EtCO2 of pCO2 met pH <7.25.
 1. Behandelbare oorzaak? DOPE voor direct behandelbare oorzaken. Verricht een adequaat bronchiaal toilet (goed uitzuigen).
 2. Indien teugvolumina < 5 ml/kg: Hoog druk boven PEEP (PAP) op t.b.v. teugvolumina.
 3. Indien teugvolumina adequaat: hoog frequentie op. Let hierbij op dat de expiratietijd niet korter wordt dan de inspiratietijd (let dus op I:E ratio).
  Let tevens op dat expiratiecurve voldoende ‘leegloopt’ .
 4. Verminder dode ruimte ventilatie (koppelstukken, slanglengte, filters etc).
Laag (<4.5kPa of 35mmHg) EtCO2 of pCO2

De patient wordt overbeademd.

1. Verlaag de druk boven PEEP (PAP)
2. Indien teugvolumina 5-7 ml/kg => verlaag frequentie

Uit volledig schermNaar volledig scherm
next arrow