Meteen naar de inhoud

Bronnen en Disclaimer

Bronnen

De inhoud van deze website is samengesteld en wordt bijgehouden door de werkgroep Opvang Vitaal Bedreigd Kind & Transport van de Sectie Intensive Care voor Kinderen (www.kinderic.nl) van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), hierna genoemd de werkgroep. De werkgroep bestaat uit afgevaardigde leden van iedere regionale Pediatrische Intensive Care Unit in Nederland.

Medicatie

Medicatieadviezen zijn gebaseerd op het Nationaal Kinderformularium (www.kinderformularium.nl). Mocht het Nationaal Kinderformularium geen doseringsadvies bieden is het formularium van Lexicomp Online geraadpleegd (via UpToDate, www.uptodate.com). Mocht ook daar geen doseringsadvies gevonden zijn is als laatste geraadpleegd; Frank Shann’s Drug Doses 17th edition, 2017 (www.drugdoses.com).

De oplossingen zijn afzonderlijk door ieder centrum aangeleverd en gecontroleerd.

Adviezen m.b.t. Intubatie, Beademing & Acute Neurochirurgie

De adviezen met betrekking tot intubatie, beademing & acute neurochirurgie zijn samengesteld door de werkgroep.

Circulatoir Falen

De adviezen met betrekking tot circulatoir falen zijn samengesteld door de werkgroep. Een aantal items met betrekking tot de opvang van circulatoir falen in het kader van een sepsis zijn gebaseerd op de richtlijn van de Surviving Sepsis Campaign.

Disclaimer

De Sectie Intensive Care voor Kinderen (www.kinderic.nl) van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) biedt middels deze website adviezen ten behoeve van de opvang van kritiek zieke kinderen in algemene ziekenhuizen. 

Hoewel bij het samenstellen van de adviezen (inclusief medicatie adviezen) de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kan de Sectie Intensive Care voor Kinderen (www.kinderic.nl) van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden in de verstrekte adviezen, genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van deze website, noch voor enige schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de inhoud van deze site.

Het voorschrijven van geneesmiddelen geschiedt in alle gevallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de behandelend/voorschrijvend arts die de medicatie- en doseringsadviezen weloverwogen dient toe te passen in de individuele patiënt.