Meteen naar de inhoud

Circulatie

previous arrow
0. Vaststellen Circulatoir Falen

1. Stel circulatoir falen snel vast; benoem het probleem.
2. Start direct behandeling, snelle interventie verlaagt mortaliteit.

Systolische Bloeddruk Targets

<1 jaar

80-90 mmHg

1-2 jaar

85-95 mmHg

2-5 jaar

85-100 mmHg

5-12 jaar

90-110 mmHg

> 12 jaar

100-120 mmHg

Aandachtspunten
↓ Cardiac Output

• Tachycardie / Hypotensie
• Koude Acra (soms juist warm)
• Verlengde capillaire refill
• Zwakke pulsaties

↓ Eind Orgaan Perfusie

• Verhoogd lactaat (meet en vervolg lactaat)
• Metabole acidose
• Verminderde of afwezige diurese
• Verminderd bewustzijn

Stap 1. Vullen
Overweeg tijdig Intubatie & Beademing, zie ook 3. Overige Factoren.
Stappen
 1. Stel een target systolische bloeddruk vast (Zie Vaststellen Circulatoir Falen)
 2. Vul met 10 ml/kg tot maximum van 40 ml/kg in 1e uur
 3. Gebruik bij voorkeur gebalanceerde kristalloide vloeistoffen (Ringers, Plasma-Lyte, Sterofundin)
 4. Monitor na iedere vulling: 1. Effect (verbetering circulatie, overweeg controle bloedgas + lactaat) 2. Tekenen van cardiaal falen
 5. Start laagdrempelig met inotropie/vasopressie bij geen of averechts effect van vulling.
Cardiaal Falen
Stop met vullen bij tekenen van cardiaal falen = Vergrote lever, toenemende dyspnoe.
Stap 2. Inotropie/Vasopressie
Overweeg tijdig Intubatie & Beademing, zie ook 3. Overige Factoren.
Stappen
 1. Zoek juiste oplossingswijze en loopsnelheden op in Medicatie.
 2. Start met Noradrenaline op 0.05 mcg/kg/min, let op voldoende drijfinfuus achter de medicatie.
 3. Verhoog snel op geleide van systolische bloeddruk (indien mogelijk invasieve meting).
 4. Overleg opnieuw met PICU bij onvoldoende effect.
 5. Overweeg bijstarten van: Adrenaline: 0.05 mcg/kg/min (titreer op geleide systolische bloeddruk) of Milrinone: 0.5 mcg/kg/min (vaste dosering, let op: kan leiden tot hypotensie) of Dobutamine 5 mcg/kg/min.
Toediening
Alle inotropie mag (in aangepaste concentratie) gegeven worden over een goed lopend perifeer infuus.
Echo cor
Een Point-Of-Care echo cor kan bruikbare informatie geven over contractiliteit en vullingstoestand; Zo kan je gerichter behandelen.

Is er iemand beschikbaar die dit kan (denk aan; volwassen cardioloog, CARDEX kinderarts, SEH arts)?
Stap 3. Optimalisatie Overige Factoren
Stappen
 1. Start snel met antibiotica bij verdenking infectie, neem bloedkweek af.
  (Volg lokaal protocol of SWAB richtlijn).
 2. Bij catecholamine resistente shock (onvoldoende effect noradrenaline/adrenaline) start hydrocortison (bolus 4 mg/kg tot maximum van 100 mg).
 3. Corrigeer hypoglycemie, hypocalciemie, hypomagnesiemie (zie medicatie).
 4. Intubeer laagdrempelig bij shock (let op: risicovolle inductie, start voor inductie al met vasopressie en/of inotropie).
 5. Bij fulminante (spontaan of trauma) bloeding transfundeer Packed Cells / Plasma / Trombocyten in een ratio van 2/1/1 of 1/1/1 – overweeg massaal transfusie protocol – geef bolus tranexaminezuur 15 mg/kg. Geef calcium indien laag. Bij vit K afhankelijke bloeding: Vit K (1 mg IV) + Cofact.
Intubatie
Tijdige intubatie en beademing is ter ondersteuning van de circulatie, wacht niet tot respiratoir falen.
Achtergrond
Werkingsmechanisme regelmatig gebruikte inotropie & vasopressie.
Uit volledig schermNaar volledig scherm
next arrow