Meteen naar de inhoud

Acute Neurochirurgie

previous arrow
1. Diagnose & Opvang
Opvang

1. Bij trauma: Opvang volgens trauma protocol met trauma team
2. CT scan: Mogelijk neurochirurgische interventie nodig?
3. Overleg (simultaan) met regionaal PICU team (advies stabilisatie en transport) EN
(kinder-)neurochirurg (indicatie, urgentie en locatie van de interventie).
4. Bespreek wie en hoe er getransporteerd gaat worden

Opties zijn: A. Lokaal team (snelst), B. MMT (heli), C. PICU

Wanneer intuberen?

• GCS < 8 (of snelle daling)
• Tekenen van inklemming (Bradycardie, hypertensie en/of apneus).
• Pupil anisocorie.
• Onveilige luchtweg of respiratoire insufficiëntie anderszins.

Blijf herbeoordelen!

Na intubatie volg 2b.

2a. NIET-geïntubeerd kind: Neuroprotectie & Transport
Stappen

1. Bescherm CWK indien nog niet vrijgegeven
2. Hoofdeinde op 30 graden (anti-Trendelenburg

3. Start laagdrempelig hyperosmolaire therapie bij symptomen van intracraniële drukverhoging

Voorkeur: Geef NaCl 3% (3-5 ml/kg in 10 minuten), herhaal tot serum Natrium boven 150 mmol/l is. Continue dosering is 0.1-1 mL/kg/uur.

Alternatief: Mannitol 1 g/kg (in 20-30 minuten) = 5 ml/kg van Mannitol 20% of 7.5 ml/kg van Mannitol 15% of 10 ml/kg van Mannitol 10%

4. Transporteer zo snel mogelijk naar neurochirurgisch centrum, blijf in nauw overleg met PICU.

Lokaal Transport

Team: Kinderarts of Anesthesioloog & Verpleegkundige.

A+B: Passend Masker & Ballon – Guedell/Mayotube – Mobiele zuurstoftank + slang – Zuig (in ambulance aanwezig)
C: Noodmedicatie (adrenaline in reanimatiedosering) & Vulling (10ml/kg Ringer).
D: NaCl 3% (3 ml/kg, aantal giften), eventueel continue pijnstilling (Morfine), Mida (0.1mg/kg) om epilepsie te couperen.
Lijnen: 1x vrije en werkende IO/IV toegang, extra IO mee.
Monitor: Volledige monitor inclusief bloeddrukmeting.
Overig: Waarheen (OK, SEH?) – Telefoon – Contactgegevens in Nood (zie Contact PICU)

Wanneer intuberen?

• GCS < 8 (of snelle daling)
• Tekenen van inklemming (Bradycardie, hypertensie en/of apneus).
• Pupil anisocorie.
• Onveilige luchtweg of respiratoire insufficiëntie anderszins.

Blijf herbeoordelen!

Na intubatie volg 2b.

2b. WEL-Geïntubeerd: Neuroprotectie & Transport
Stappen

1. Intubeer & Bescherm CWK indien nog niet vrijgegeven
2. Hoofdeinde op 30 graden (anti-Trendelenburg)
3. Sedeer diep met kortwerkende medicatie (continue Propofol/Fentanyl), voeg eventueel spierverslapping toe (zie Medicatie).
4. Beadem tot normale PaCO2 (4.6-5.0 kPa) of EtCO2 (4.0-5.0 kPa) en een perifere saturatie >94%

5. Start hyperosmolaire therapie bij symptomen van intracraniële drukverhoging

Voorkeur: Geef NaCl 3% (3-5 ml/kg in 10 minuten), herhaal tot serum Natrium boven 150 mmol/l is. Continue dosering is 0.1-1 mL/kg/uur.

Alternatief: Mannitol 1 g/kg (in 20-30 minuten) = 5 ml/kg van Mannitol 20% of 7.5 ml/kg van Mannitol 15% of 10 ml/kg van Mannitol 10%

6. Optimaliseer de cerebrale perfusie bij verhoogde intracraniële druk.

Cerebrale Perfusie Druk (CPP) = Mean Systemische Bloeddruk (MAP) – Intracraniele Druk (ICP)

Haal MAP bloeddruk targets eventueel door inotropie/vasopressie (zie Circulatie, 2. Inotropie/Vasopressie)

≤2 jaar = MAP >60 mmHg, 2-6 jaar = MAP >70 mmHg, >6 jaar = MAP >80 mmHg

7. Streef naar Normothermie (36.5-37.5) & breng CAD in.
8. Transporteer zo snel mogelijk naar neurochirurgisch centrum, blijf in nauw overleg met PICU.
9. Behandel epilepsie conform APLS met Midazolam 0.1 mg/kg IV.

Lokaal Transport

• Gezien het een beademd transport is gaat de voorkeur uit naar begeleiding door een anesthesioloog.
• Keuze voor transport door lokaal team in overleg met PICU, doel is tijdswinst.
• Indien van toepassing: geef bij contact met meldkamer aan dat er een beademingsmachine nodig is.

Team: Anesthesioloog of Volwassen Intensivist & Anesthesiemedewerker Of IC verpleegkundige.

A: Passend Masker & Ballon – Guedell/Mayotube – Mobiele zuurstoftank + slang – Zuig (in ambulance aanwezig)
B: Mobiele Beademingsmachine (van ambulance?)
C: Noodmedicatie (adrenaline in reanimatiedosering) & Vulling (10ml/kg Ringer).
D: NaCl 3% (3 ml/kg, aantal giften). Sedatie: Propofol/Fentanyl. Geef Rocuronium voor transport (en neem extra mee). Gebruik voor couperen epilepsie: Midazolam of Propofol bolus.

Lijnen: 2x werkende IO/IV toegang, extra IO mee.
Monitor: Volledige monitor inclusief bloeddrukmeting.
Overig: Waarheen (OK, SEH?) – Telefoon – Contactgegevens in Nood (zie Contact PICU)

Uit volledig schermNaar volledig scherm
next arrow