Meteen naar de inhoud

Medicatie – LUMC

previous arrow
1. Acute Medicatie

Medicatie

Indicatie

Dosering

Adrenaline IV/IO

Reanimatie

0.01 mg/kg = 0.1 ml/kg van 0.1 mg/ml

Adrenaline IM

Anafylaxie

Onder 10 kg: 0.01 mg/kg = 0.1 ml/kg van 0.1 mg/ml (max 0.5 mg)
Boven 10 kg: 0.01 mg/kg = 0.01 ml/kg van 1.0 mg/ml (max 0.5 mg)

Of < 6 jaar: 0,15 mg/dosis (auto injector pen)
6-12 jaar: 0,3 mg/dosis (auto injector pen)
> 12 jaar: 0,3-0,5 mg/dosis

Amiodaron

VT zonder output / VF

5 mg/kg bolus (1e keer max. 300 mg, 2e keer max. 150 mg)

Amiodaron

VT met output / geen shock

5 mg/kg in 30 minuten (max. 300 mg)

Atropine

Bradycardie

0.02 mg/kg (min 0.1 mg, max 1 mg)

Flumazenil (Anexate)

Benzodiazepine Intoxicatie

0,01 mg/kg (max 0,2 mg) herhaal tot maximale totaaldosering van 1 mg.

Naloxon

Opiaten Intoxicatie

0.01 mg/kg (max 0.4 mg), eventueel 0.1 mg/kg
Herhaal indien nodig.
Let op; werkt kort. Kan continu worden toegediend zie onder.

Sugammadex

Omkeren Verslapping

2-4 mg/kg tot maximum van 16 mg/kg

Glucose 10%

Hypoglycemie

3 ml/kg bolus.

Glucose 20% / Insuline

Hyperkaliëmie met (dreigend) VT/VF

Gluc 20% 2.5-5 ml/kg + Actrapid 0.05EH/kg

Glucose 10% / Insuline

Hyperkaliëmie met (dreigend) VT/VF

Gluc 10% 5-10 ml/kg + Actrapid 0.05EH/kg

Medicatie

Gewicht

Oplossing

Dosering (van-tot)

Loopstand (van-tot)

Salbutamol

< 30 KG

5 mg in 50 ml (0.1 mg/ml)

0.1-10 ug/kg/minuut

0.06 – 6.0 ml/kg/uur

Salbutamol IV

> 30 KG

10 mg in 50 ml (0.2 mg/ml)

0.1-10 ug/kg/minuut

0.03 – 3.0 ml/kg/uur

Salbutamol IV

Hoge concentratie

25 mg in 50 ml (0.5 mg/ml)

0.1-10 ug/kg/minuut

0.012 – 1.2 ml/kg/uur

Prostin (Alprostadil)

0.25 mg in 50 ml (5 ug/ml)

0.01-0.1 ug/kg/min

0.12 – 1.2 ml/kg/uur

Insuline

50IE in 50 ml (1 IE/ml)

0.025 – 0.05 IE/kg/uur

0.025 – 0.05 ml/kg/uur

Naloxon Continue

2 mg in 50 ml (0.04 mg/ml)

24 – 40 ug/kg/uur

0.6 – 1.0 ml/kg/uur

1. Los de medicatie op in Glucose 5% of NaCl 0.9%.
2. Let bij lage loopsnelheid op: Overweeg drijfinfuus (bijvoorbeeld NaCl 0.9% 3-5 ml/uur) achter de medicatie om deze mee te voeren.

2. Intubatie

Medicatie

Doel

Concentratie

Dosering (van-tot)

Fentanyl

Analgesie

10 ug/ml

1-2 ug/kg

Ketamine

Inductie

5 mg/ml

1 mg/kg

Rocuronium

Verslapping

10 mg/ml

0.6-1 mg/kg

  1. Dit zijn suggesties voor te gebruiken inductiemiddelen, voorkeur gaat uit naar middelen waar lokaal en persoonlijk expertise mee is.
  2. Voorzichtigheid is geboden bij circulatoir instabiele patiënten, geef geen hypotensie inducerende middelen (Propofol, Etomidaat & Sevofluraan).
  3. Alternatief inductie bij circulatoir stabiele patienten: Propofol (1.5-3 mg/kg), Midazolam (0.1-0.3 mg/kg) of Sevofluraan.
  4. Sevofluraan is gezien bronchodilatoir effect geschikt voor inductie van patienten met een status astmaticus.
  5. Alternatief opiaten: Sufentanyl (0.2 ug/kg)

Noodmedicatie

Adrenaline IV/IO

Reanimatie

0.01 mg/kg = 0.1 ml/kg van 0.1 mg/ml

Atropine

Bradycardie

0.02 mg/kg (min 0.1 mg, max 1 mg)

3. Inotropie & Vasopressie

1. Los de medicatie op in Glucose 5% of NaCl 0.9%.
2. Er moet een drijfinfuus (bijvoorbeeld NaCl 0.9% 3-5 ml/uur) achter de medicatie lopen om deze mee te voeren.

Medicatie

Gewicht

Oplossing

Dosering (van-tot)

Loopstand (van-tot)

Adrenaline

< 10 KG

1 mg in 50 ml (0.02 mg/ml)

0.05-1.0 ug/kg/min

0.15 – 3.0 ml/kg/uur

Adrenaline

10-40 KG

5 mg in 50 ml (0.1 mg/ml)

0.05-1.0 ug/kg/min

0.03 – 0.6 ml/kg/uur

Adrenaline

> 40 KG

10 mg in 50 ml (0.2 mg/ml)

0.05-1.0 ug/kg/min

0.015 – 0.3 ml/kg/uur

Noradrenaline

< 10 KG

1 mg in 50 ml (0.02 mg/ml)

0.05-1.0 ug/kg/min

0.15 – 3.0 ml/kg/uur

Noradrenaline

10-40 KG

5 mg in 50 ml (0.1 mg/ml)

0.05-1.0 ug/kg/min

0.03 – 0.6 ml/kg/uur

Noradrenaline

> 40 KG

10 mg in 50 ml (0.2 mg/ml)

0.05-1.0 ug/kg/min

0.015 – 0.3 ml/kg/uur

Milrinone

< 10 KG

5 mg in 50 ml (0.1 mg/ml)

0.25-0.5 ug/kg/min

0.15 – 0.3 ml/kg/uur

Milrinone

10-40 KG

10 mg in 50 ml (0.2 mg/ml)

0.25-0.5 ug/kg/min

0.075 – 0.15 ml/kg/uur

Milrinone

> 40 KG

50 mg in 50 ml (1 mg/ml)

0.25-0.5 ug/kg/min

0.015 – 0.03 ml/kg/uur

Dobutamine

< 10 KG

62.5 mg in 50 ml (1.25 mg/ml)

1-20 ug/kg/min

0.048 – 0.96 ml/kg/uur

Dobutamine

10-40 KG

125 mg in 50 ml (2.5 mg/ml)

1-20 ug/kg/min

0.024 – 0.48 ml/kg/uur

Dobutamine

> 40 KG

250 mg in 50 ml (5 mg/ml)

1-20 ug/kg/min

0.012 – 0.24 ml/kg/uur

Milrinone & Dobutamine kan via een perifeer infuus worden toegediend.

Adrenaline en Noradrenaline kan veilig in lage concentratie = 0.02 mg/ml (uitzonderlijk 0.1 mg/ml) via een perifeer infuus worden toegediend.

4. Sedatie & Analgesie

1. Los de medicatie op in Glucose 5% of NaCl 0.9%.
2. Er moet een drijfinfuus (bijvoorbeeld NaCl 0.9% 3-5 ml/uur) achter de medicatie lopen om deze mee te voeren.

Analgesie

Medicatie

Gewicht

Oplossing

Dosering (van-tot)

Loopstand (van-tot)

Bolus

Morfine

< 10 KG

5 mg in 50 ml (0.1 mg/ml)

10-40 ug/kg/uur

0.1 – 0.4 ml/kg/uur

Uursdosis

Morfine

10-40 KG

25 mg in 50 ml (0.5 mg/ml)

10-40 ug/kg/uur

0.02 – 0.08 ml/kg/uur

Uursdosis

Morfine

> 40 KG

50 mg in 50 ml (1 mg/ml)

1-10 mg/uur

1-10 ml/uur Let op: niet per kg.

1 mg = 1 ml

Fentanyl

< 10 KG

1 mg in 50 ml (0.02 mg/ml)

1-5 ug/kg/uur

0.05 – 0.25 ml/kg/uur

1 ug/kg = 0.05 ml/kg

Fentanyl

> 10 KG

2.5 mg in 50 ml (0.05 mg/ml)

1-5 ug/kg/uur

0.02 – 0.1 ml/kg/uur

1 ug/kg = 0.02 ml/kg

Sedatie

Medicatie

Gewicht

Oplossing

Dosering (van-tot)

Loopstand (van-tot)

Bolus

Midazolam

< 40 KG

50 mg in 50 ml (1 mg/ml)

0.1-0.3 mg/kg/uur

0.1 – 0.3 ml/kg/uur

0.1 mg/kg = (W*0.1) ml

Midazolam

> 40 KG

250 mg in 50 ml (5 mg/ml)

5-20 mg/uur

1-4 ml/uur Let op: niet per kg.

5 mg = 1 ml

Propofol

10 mg/ml (puur)

1-10 mg/kg/uur

0.1 – 1.0 ml/kg/uur

1 mg/kg = 0.1 ml/kg

Propofol

20 mg/ml (puur)

1-10 mg/kg/uur

0.05 – 0.5 ml/kg/uur

1 mg/kg = 0.05 ml/kg

Esketamine

5 mg/ml (puur)

0.2-1.0 mg/kg/uur

0.04 – 0.2 ml/kg/uur

1 mg/kg = 0.2 ml/kg

Verslapping

Medicatie

Gewicht

Oplossing

Dosering (van-tot)

Loopstand (van-tot)

Bolus

Rocuronium

10 mg/ml (puur)

1-2 mg/kg/uur

0.1 – 0.2 ml/kg/uur

1 mg/kg = 0.1 ml/kg

5. Elektrolyten (Acuut)

Acute Elektrolytcorrecties & Indicaties

Medicatie

Indicatie

Dosering

Toedingstijd

Opmerkingen

Natriumchloride 3%

Hyponatriëmie met ernstige symptomen

2-5 ml/kg

20 minuten

Corrigeer >125 mmol. Cô serum na 20 minuten, herhaal bolus indien nodig.

Natriumchloride 3%

Verhoogde ICP na trauma of bloeding, ketoacidose met cerebraal oedeem.

3 ml/kg

15 minuten

Herhaal op basis van kliniek (of ICP). Continue toediening mogelijk; 0.1-1 ml/kg/h.

Kaliumchloride

Snelle correctie hypokaliëmie (met symptomen)

0.3-0.5 mmol/kg

30-60 minuten

Kan ook oraal (1 mmol/ml). Maximale perifere concentratie 0.08 mmol/ml = 80 mmol/l. Max. 20 mmol/uur.

Calciumgluconaat 10%
(100 mg/ml)

Intoxicatie Calciumantagonist (bijv. amlodipine of verapamil)

60 mg/kg (0.6 ml/kg, max. 3 g)

5-10 minuten

Herhaal na 10-20 minuten, maximaal 3-4 keer.

Calciumgluconaat 10%
(100 mg/ml)

Hyperkaliëmie (voorkomen ventr. ritmestoornis)

60-100 mg/kg (0.6-1 ml/kg, max. 2g)

2-5 minuten

Herhaal na 5 minuten bij persisterende ECG afwijkingen. Daarna iedere 30-60 minuten.

Calciumgluconaat 10%
(100 mg/ml)

Hypocalciëmie (tetanie of convulsies)

100-200 mg/kg (1-2 ml/kg, max. 2 gr)

5-10 minuten

Herhaal indien nodig. Continue toediening 8 tot 32 mg/kg/uur.

Magnesiumsulfaat 20%
(200 mg/ml)

Torsade de Points / GEEN output

50 mg/kg (0.25 ml/kg, max. 2 gr)

Bolus

Herhaal indien nodig.

Magnesiumsulfaat 20%
(200 mg/ml)

Torsade de Points / MET output

50 mg/kg (0.25 ml/kg, max. 2 gr)

10-20 minuten

Herhaal indien nodig.

Magnesiumsulfaat 20%
(200 mg/ml)

Astma

40 mg/kg (0.2 ml/kg, max. 2 gr)

10-15 minuten

Herhaal maximaal 1x indien nodig, monitor bloeddruk.

Natriumbicarbonaat 8,4%
(1 mmol/ml)

Aystolie

1 mmol/kg

Langzame bolus

Eventueel herhalen na 10 minuten 0.5 mmol/kg. Geen onderdeel van standaard APLS protocol.

Natriumbicarbonaat 8,4%
(1 mmol/ml)

Ernstige Metabole Acidose (pH <7.2)

1 mmol/kg

In 2 uur.

Let op extravasatie. Op geleide bloedgas: 0,33 x lichaamsgewicht in kg x base deficit, 1e helft initieel (in 2 uur), 2e helft in resterende 24 uur.

Uit volledig schermNaar volledig scherm
next arrow