Meteen naar de inhoud

Circulatoir Falen2

Algemeen

Stel circulatoir falen snel vast en benoem het probleem.

Let op : Tachycardie, hypotensie, verhoogd lactaat, tekenen van verminderde eind-orgaan perfusie.

Overleg snel en laagdrempelig met regionaal PICU team.

Therapie

Stap 1. Vulling

1. Stel een target systolische bloeddruk vast.
<1 jaar80-90 mmHg
1-2 Jaar85-95 mmHg
2-5 Jaar85-100 mmHg
5-12 Jaar90-110 mmHg
>12 Jaar100-120 mmHg
Systolische Bloeddruk Targets
2. Vul met 10 ml/kg tot maximum van 40 ml/kg in 1e uur
3. Gebruik bij voorkeur gebalanceerde kristalloide vloeistoffen (Ringers, Plasma-Lyte, Sterofundin).
4. Monitor effect na iedere vulling: Check parameters, lever grootte.

Stop met vullen bij tekenen van cardiaal falen = Vergrote lever, toenemende dyspnoe.

5. Start laagdrempelig met inotropie/vasopressie bij geen of averechts effect van vulling.

Stap 2. Inotropie / Vasoactieva (Zie Medicatie)

Alle inotropie mag (in aangepaste concentratie) gegeven worden over een goed lopend perifeer infuus, anders via centraal veneuze of IO toegang.

1. Start met Noradrenaline op 0.05 mcg/kg/min.
2. Verhoog snel op geleide van systolische bloeddruk.
3. Bij onvoldoende effect overweeg bijstarten (overleg met regionaal PICU team):
Adrenaline: 0.05 mcg/kg/min en titreer op geleide systolische bloeddruk)

of

Milrinone: 0.5 mcg/kg/min, vaste dosering (let op: kan leiden tot hypotensie)

Stap 3. Optimalisatie overige factoren

1. Bij catecholamine resistente shock start hydrocortison (bolus 4 mg/kg tot maximum van 100 mg).
2. Corrigeer hypoglycemie, hypocalciemie, hypomagnesiemie (zie medicatie).
3. Start snel met antibiotica bij verdenking infectie (<1 maand lokale early of late onset sepsis therapie, > 1 maand ceftriaxon 100 mg/kg).
4. Intubeer laagdrempelig en vroeg in het ziektebeloop bij shock / sepsis.
5. Bij fulminante (spontaan of trauma) bloeding transfundeer Packed Cells / Plasma / Trombocyten in een ratio van 2/1/1 of 1/1/1 – overweeg massaal transfusie protocol – geef bolus tranexaminezuur 15 mg/kg.
Achtergrond
MedicatiePerifere VaatweerstandContractiliteit MyocardTachycardie
Noradrenaline+++++
Adrenaline++++++
Milrinone++=
Voornaamste werking te gebruiken vasopressie en inotropica

Inotropica als dobutamine en dopamine hebben in principe geen plaats in initiële stabilisatie van circulatoire insufficiëntie bij een kind.